DVB 2000 D o p l n k y *

Nastavenia - Seting's

FULL (všetky programy v pásme 11-12,5 GHz zachytené na 90cm v BB; ostatné majú tvar 00000 X a 00000 X_ ktoré neobsahujú PAT)

FTA (nekódované programy v pásme 11-12,5 GHz + CzechLink)

Základné nastavenie (LNB1-univerzal; LNB2-11 GHz; LNB3-12GHz; LNB4-C pásmo; stredové umiestnenie)

font SYSTEM (test) (zatiaľ uprevené symboly sú podčiarknuté)

PL font COOLTEXT (test) (nepoužité-neidentifikované symboly majú tvar uloženia v tabuľke /ľavé-riadok, pravé-stĺpec/ )

CS font COOLTEXT

Prepínanie 16:9 / 4:3 (popis prepínania zobrazenia 16:9 na TV s 4:3)

Nový spektrálny analyzér a vyhladávač pidov

ÚVODNÉ LOGÁ

LOGO1 LOGO2