HUMAX F3-FOX T

Funkce přijímače

Klady:

 •  české menu

 • S-Video na TV i VCR výstupu

 • čtyři hry

 • vyhledávání pořadů v EPG

 • teletextový dekódér

 • správné nastavení regulace zvuku  - je na všech výstupech kromě VCR SCART

 • vícefunkční dálkové ovládání

Zápory:

 • chybějící některé české znaky v menu

 • nepřehledné EPG

 • nelze ukládat skóre u her

 • hry nelze obměňovat

 • nekompatibilní čeština v teletextu

Video část

 • STB má dva konektory SCART pro TV (výstup PAL, RGB a S-video) a VCR (výstup PAL, S-video) a samostatný video výstup na konektoru CINCH.

 • STB podporuje přepínání formátů. Umí přepočítat do všech videovýstupů vysílaný formát 4:3 pro zobrazení na obrazovce 16:9 (oříznuté okraje) a vysílaný formát 16:9 na letterbox pro zobrazení na obrazovce 4:3).

 

Audio část

 • STB umožňuje zpracovat pouze jednu volitelnou zvukovou stopu a to na samostatném analogovém výstupu (CINCH) nebo prostřednictvím konektorů SCART.

 • STB umožňuje volit jednotlivé stopy zvukového doprovodu i volbu levého a pravého kanálu ve zvolené stopě.

 

 

Popis funkcí

Hlavní menu obsahuje:

 • Preference

 • Editovat programy

 • Instalace

 • Systém

 • Hry

Menu přijímače je přehledné, doplněné v jeho základní úrovni ikonkami. Pro každou označenou položku menu je ve spodní části obrazovky zobrazen krátký text vysvětlující stručně její význam – to považuji za velice vhodné řešení, zejména pro méně zkušené uživatele. Celé menu je v češtině (nebo slovenštině), v zobrazení však chybí některé znaky s háčky (ž, š, ř, …), přesto je menu čitelné.
Pod položkou Preference uživatel nalezne menu pro doplňková nastavení: nastavení rodičovského zámku, jazyku, času, nastavení UHF výstupního kanálu (normu PAL I, B, G a offset - pro připojení VCR nebo TV pomocí anténního kabelu), A/V nastavení atd. Při nastavování rodičovského zámku je možno vybrat omezení zobrazování pořadů podle věku (všechny, 7, 12, 15, 18, žádný), nebo určit časy, kdy může být přijímač používán. Dále lze přijímač naprogramovat pro automatické zapnutí a automatické vypnutí. Je možné určit režim provozu pro TV SCART (CVBS, RGB, S-Video) a také pro VCR SCART (CVBS, S-Video), preferované způsoby zobrazení (formát, norma, …) a preferovaný formát audia. V ostatních nastaveních je možné určit dobu, po kterou bude zobrazován informační banner na obrazovce, určit míru průhlednosti menu  a zvolit zobrazení ikon zakódovaných programů v seznamu programů.
Při Editování programů lze jednotlivé nalezené programy zařazovat do jedné ze čtyř favoritních skupin, měnit pořadí programů, přejmenovávat je, uzamykat a mazat programy. Stejné funkce má i malé přehledné menu, které můžeme přímo při sledování programu vyvolat tlačítkem OPT+ na DO – jsou tak zjednodušeny a urychleny pozdější úpravy v třídění programů.
Pod volbou Instalace může uživatel spustit ruční (zadáním kanálu, nebo frekvence) nebo automatické vyhledávání programů.
V menu Systém jsou zobrazeny systémové informace a je zde velice užitečná položka Detekce signálu, která umožňuje pomocí signalizačních proužků Kvalita a Úroveň správně nastavit anténu přijímače.
Poslední položkou hlavního menu jsou Hry. Přijímač obsahuje čtyři hry – jde o jednoduché hry (obdoba Java her). Hry mohly být lépe zvukově vybaveny, neumožňují ani zaznamenání skóre. Nikde není zmíněna možnost nahrání nových her.
Závěr

Přijímač Humax F3-FOX T je dobře vybavený přijímač pro příjem volně šířených programů pozemního TV vysílání DVB-T. Dostatek propojovacích konektorů umožní jeho bezproblémové zařazení do domácí Audio-video aparatury, plné počeštění včetně nápověd a přehledné menu umožní jeho jednoduché a komfortní ovládání. Jako jeden z mála přijímačů na českém trhu bezproblémově zobrazuje EPG v češtině s možností vyhledávání pořadů. S-Video výstupy, čtyři hry v základní verzi software a vícefunkční DO jen umocňují velice pozitivní dojem z tohoto povedeného a kvalitního přijímače.