Zobraziť vo vyššom rozlíšení

Od konca decembra začal Slovak Telecom škúšobnu prevádzku digitálneho vysielania v Banskej Bystrici.
Vysielanie sa uskutočňuje z kóty Laskomer (620m.n.m.).
Diváci môžu na 59. kanále prijímať v digitálnej kvalite päť televíznych programov
- SVT 1, STV 2, Markíza, JOJ, regionálna AZTV Info
a sedem rozhlasových programov
- Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Regina, Funradio, Rádio Twist a Rádio Lumen.
Pri pilotnom vysielaní môžu ST-Rádiokomunikácie pre nutné merania meniť obsah a technické parametre vysielania.


    Klikni na zobrazenie vlastností príjmačaNa posúdenie kvality a
možností praktického príjmu poskytla
firma NexyMedia k otestovaniu
digitálny satelitný terestrialny príjmač
HUMAX F3-FOX T
určený pre príjem FTA signálu v norme DVB-T.

    V niektorých lokalitách je príjem možný aj bez externej antény. Stačí príjmač pripojiť k TV príjmaču a sledovať programy. Doporučuje sa minimálne izbová anténa. Diaľkový príjem napr. z vysielača vo Zvolene nebol preverený.
    Momentálne sa pri niektorých programoch prejavuje tzv. kockovanie, keď sa TV obraz čiastočne deformuje. Môže to byť spôsobené testami, vysokou kompresiou alebo spracovaním zo zdroja signálu. Zatiaľ sa tiež nevysielajú doplnkové služby ako EPG či DVB titulky. Je však vysielaný teletext k trom TV programom. Tu sa už však začínajú prejavovať určité nedostatky príjmača. Pokiaľ základná znaková sada /tzv. teletext 1.úrovne/ je zobrazovaná správne u rozšírenej znakovej sady /tzv. teletext 1.5 úrovne/ už nie sú zobrazené znaky s diakritikou, ale len bez mekčeňov a dĺžňov. Celkovej čitateľnosti textu to však veľmi nebráni, až na pomalú /cca. 2s/ odozvu na stlačenie tlačítka. Pokiaľ sa použije interný TXT v TV príjmači je zobrazenie bezproblémové.

    Všetky programy sú vysielané stereo prípadne duo. V režime DUO nedochádza k automatickému prepnutiu na predvolený jazyk. Je to spôsobené tým, že slovenčina sa nenachádza v polžke menu - Jazyk zvuku /dostupná je len čeština/. Pri TV programe Markíza je tento jav možné čiastočne kompezovať zvolením príslušneho audio modu.
V ponuke je:
Slovenčina v oboch kanáloch
Original v oboch kanáloch
DUO - oba jazyky
Pri programe AZTV je zvuk vysielaný len s 50-60% úrovňou oproti ostatným programom, takže je nutné pridávať hlasitosť diaľkovým ovládačom.